• Dostawa

 

1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna zależna od wagi, wielkości i ilości towaru, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. Regulamin)


2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. 

3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia. 

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3-7 dni roboczych, o ile towar jest na magazynie, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.